Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Homeopathie Amsterdam

Bij het Centrum Integrale Geneeskunde in het centrum van Amsterdam kunt u terecht voor behandeling door een zeer ervaren homeopaat en profiteert u tevens van de mogelijkheid tot integratie met acupunctuurosteopathie en onze andere alternatieve geneeswijzen.

Homeopathie maakt gebruikt van natuurlijke middelen, die op een milde manier de balans helpen herstellen in geval van klachten of ziekte. De middelen werken vooral op subtiele verstoringen die aan de basis liggen van het ontwikkelen van een klachtenpatroon of ziektebeeld. Hierdoor ontstaat er geen symptoomonderdrukking, maar een krachtige activering van het zelfherstellende vermogen.
Deze aanpak is effectief gebleken bij zowel lichamelijke als psychische klachten .

Door onze homeopaat wordt een breed scala aan klachten behandeld. Bij het Centrum Integrale Geneeskunde worden onder andere de volgende klachten vaak met homeopathie behandeld:

Heeft u een andere klacht? Het is goed mogelijk dat ook die klacht kan worden behandeld via homeopathie of een van de  andere disciplines binnen ons centrum. Door onze multidisciplinaire aanpak en de vele therapeutische mogelijkheden die wij bieden naast acupunctuur, osteopathie en homeopathie kunnen wij u altijd een passende behandeling bieden.

Wijze van behandeling

Tijdens het eerste consult vormt de homepaat zich een zo compleet mogelijk beeld van uw gehele gezondheidstoestand. Dat gebeurt voornamelijk door middel van een specifiek homeopathisch vraaggesprek, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek.
Het uitgangspunt bij een homeopathische behandeling is dat het lichaam in principe zelf de kracht heeft om verstoringen te herstellen, maar dat die kracht soms tekort schiet of onvoldoende geactiveerd wordt. Homeopathie is in staat het herstelproces te versterken of te versnellen. (zie ook “Wat is homeopathie?”). Omdat het hier gaat om een behandeling die geheel samenwerkt met de eigen pogingen van ons lichaam tot herstel zou homeopathie gezien kunnen worden als de meest natuurlijke vorm van behandeling.

Maar een homeopathische behandeling omvat meer dan alleen het inzetten van geneesmiddelen; zo is er ook aandacht voor zaken als voeding, supplementen, leefwijze en stressreductie.

Om de behandeling juist te kunnen inzetten, wordt voor een eerste consult 60 tot 90 minuten uitgetrokken. Deze tijd heeft de homeopaat nodig om een diepgaand inzicht te krijgen in uw klachten, uw algemene gezondheidstoestand en ook uw persoonlijke patroon van gevoeligheden. Ook probeert de homeopaat middels een gezondheidstijdlijn een inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis en de oorzakelijke verbanden binnen het klachtenpatroon. Al deze zaken zijn medebepalend voor de keuze van een zo gericht mogelijke behandeling.

Na 4 tot 6 weken staat dan een vervolgconsult gepland. Een vervolgconsult duurt doorgaans 45 minuten. Hierin wordt nauwkeurig geëvalueerd hoe u gereageerd heeft op het homeopathisch middel en de overige adviezen. Vervolgens wordt er bepaald hoe het zelfherstellend vermogen van het lichaam verder ondersteund kan worden.

Wie behandelt u?

Onze homeopaat Paul Pelsma, heeft 35 jaar ervaring binnen de homeopathie. Hij maakt gebruik van de klassieke homeopathie, maar ook van de modernere stromingen die daarbinnen zijn ontstaan, zoals de “sensation method” van de Indiase arts R. Sankaran. Hij is allround homeopaat en behandelt allerlei soorten klachten en aandoeningen. Zijn speciale interesse gaat uit naar de behandeling van kinderen, psychische klachten en huidaandoeningen. Ook behandelt hij vaak hormonale klachten, immuun gerelateerde klachten, spijsverteringsklachten en klachten van het bewegingsapparaat.
Hij werkt vanuit een diep besef van de eenheid van de mens met het hele universum. Lees hier iets meer over de filosofische en spirituele positionering van de homeopathische benadering.

 

Wat is homeopathie?

Het uitgangspunt van de homeopathie is het zelf herstellend vermogen van uw lichaam. Dit aangeboren intelligente systeem is het resultaat van miljoenen jaren evolutie en zorgt er voor dat uw lichaam in verreweg de meeste gevallen van ziekte zichzelf kan genezen.

Wanneer wij ons lichaam de kans en de tijd geven om weer in evenwicht te komen, zullen de meeste gezondheidsverstoringen vanzelf overgaan. Homeopathie kan het zelf genezende proces ondersteunen, versterken en/of versnellen. Een homeopathische behandeling neemt blokkades weg en zorgt er voor dat het zelfherstellende vermogen optimaal zijn werk kan doen.

Hoe werkt het?

Een homeopathische behandeling bestaat uit het geven van een middel dat bij gezonde personen precies de symptomen zou kunnen opwekken die wij bij u juist willen genezen. De homeopaat bepaalt heel nauwkeurig wat het totaal is van alle ziektesymptomen, bijzondere gevoeligheden en karaktereigenschappen. Op die manier is de homeopaat in staat om een middel te vinden dat optimaal bij uw situatie past.

Het homeopathische middel prikkelt en activeert de lichaamseigen krachten en daardoor is het uiteindelijk uw lichaam zelf dat de genezing voltrekt. De blokkades die genezing in de weg staan worden opgeruimd. Het lichaam is sterker geworden, is beter in balans gekomen en heeft als het ware iets “geleerd”, zodat het niet snel weer terugvalt. Dat maakt dat u niet afhankelijk wordt van de homeopathische middelen en dat ze vaak maar kortdurend gebruikt hoeven te worden.

Verder lezen:

Homeopathie nep of placebo?

Homeopathie vanuit een spiritueel perspectief

Homeopathie en CIG Amsterdam

Om het zelf herstellend vermogen van uw lichaam te optimaliseren, maken leef- en eetadviezen vaak deel uit van de behandeling. Ook is er aandacht voor zaken als lifestyle en stressreductie.
Het Centrum Integrale Geneeskunde is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Indien nodig kan de homeopaat advies inwinnen bij beoefenaars van andere geneeswijzen en eventueel gericht doorverwijzen.

Wilt u meer informatie over onze homeopathiebehandelingen of over de andere disciplines? Neem dan vrijblijvend contact op of bel naar 020-6381279.

Specialisaties

Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende klachten die goed zijn te behandelen met homeopathie.

Spijsverteringsklachten

Spijsverteringsklachten komen vaak voor en zijn vaak slechts van tijdelijke aard. Soms kunnen er echter hardnekkige en bijzonder hinderlijke spijsverteringsproblemen ontstaan. Als er iets niet in orde is met de spijsvertering heeft dat meestal direct een flinke negatieve impact op ons welbevinden.

 

Functies spijsvertering

De hoofdfuncties van het spijsverteringsstelsel zijn het oplosbaar maken en in het bloed opnemen van het voedsel en dranken en het uitscheiden van het restmateriaal.
Het spijsverteringsstelsel bestaat feitelijk uit een lange gekronkelde buis met een gespierde wand. Het opgenomen voedsel wordt door samentrekking van deze spieren voortgestuwd. Onderweg passeert het voedsel een aantal gespecialiseerde organen, zoals de slokdarm, de maag, de dunne darm en de dikke darm. Op het spijsverteringskanaal zijn verder nog de alvleesklier, de lever en de galblaas aangesloten.

De vertering vindt plaats door afgifte van verteringssappen met vele enzymen aan de voedselbrij. Deze enzymen breken het voedsel af tot moleculen die door de wand van de dunne darm opgenomen kunnen worden. Alle chemische en mechanische activiteiten van het spijsverteringskanaal moeten nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. Dat gebeurd door het zenuwstelsel en via hormonale sturing.

Problemen met de spijsvertering

Bij dit proces kan er op meerdere niveaus iets mis gaan. Dat kan al in de mond beginnen, bijvoorbeeld door een verstoorde speekselproductie. Of in de slokdarm, bijvoorbeeld door een verstoring van de slikreflex. In de maag zien wij vaak problemen met de productie van maagzuur. In de dunne darm zijn het vaak problemen met de eindvertering en opname terwijl in de dikke darm vaak problemen met de voortstuwing optreden, die zich kunnen uiten als obstipatie, diarree, opgeblazenheid of pijnklachten.
Omdat alle delen van het spijsverteringsstelsel nauw met elkaar samenwerken zie je vaak dat er op meerdere plaatsen tegelijk problemen optreden.

Homeopathische behandeling

Homeopathie kan vaak uitkomst bieden bij het weer in balans brengen van de spijsvertering. Homeopathie is bij uitstek een methode die op alle niveaus van het lichaam tegelijk in kan werken zodat er een nieuw en beter evenwicht kan ontstaan. Dat verbeterde evenwicht zal zich niet alleen uiten in een vermindering van de spijsverteringsklachten, maar ook in meer energie, een positiever gevoel en een toename van algemeen welbevinden.

Tijdens het eerste consult probeert de homeopaat een zo breed mogelijk inzicht te krijgen in alle aspecten van de klacht en alles wat daar mogelijk mee samenhangt. Ook eet-, leef- en slaapgewoonten komen aan de orde. Omdat het spijsverteringsstelsel bijzonder gevoelig is voor psychische invloeden wordt ook het psychische en emotionele functioneren besproken.

Aan de hand van al deze informatie kan de homeopaat een goed passend homeopathisch middel kiezen, gerichte voedingsadviezen geven en eventueel supplementen adviseren.
In de meeste gevallen vindt er na ongeveer 4 tot 6 weken een vervolgconsult plaats, waarin de resultaten van de behandeling beoordeeld kunnen worden en de behandeling zo nodig aangepast of verder aangescherpt kan worden.

Aanvullende behandeling

Omdat wij een multidisciplinair team hebben is het na overleg ook mogelijk om de homeopathische behandeling aan te vullen met andere methoden, zoals acupunctuur of osteopathie.

Psychische klachten

In de homeopathie worden psychische klachten op een wat andere manier benaderd dan wij meestal gewend zijn; zij worden namelijk op dezelfde manier benaderd als fysieke klachten.
In de homeopathie worden geneesmiddelen gekozen op basis van het totaal aan klachten en symptomen, waarbij altijd zowel fysieke als psychische klachten worden meegewogen.

 

Fysiek of psychisch?

Eigenlijk is ieder strikt onderscheid tussen fysieke en psychische verschijnselen kunstmatig. Wat wij psychische verschijnselen noemen staan niet los van het functioneren van het lichaam als geheel en omgekeerd hebben talloze processen in het lichaam een vergaand effect op hoe de hersenen werken en daarmee op ons psychisch functioneren.

De hersenen als orgaan

Je kunt ook stellen dat de hersenen, net als je darmen of je lever gewoon een orgaan zijn, zij het een bijzonder complex orgaan. Het enige verschil is dat wij geneigd zijn ons met een aantal processen die zich in de hersenen voltrekken te identificeren. Gedachten, reacties op situaties, emoties, meningen, dat is wie wij zijn, menen wij. Maar nader beschouwd zien wij dat deze zaken bijzonder veranderlijk zijn. Zij worden beïnvloed door allerlei gebeurtenissen in onze omgeving en ook door gebeurtenissen in ons lijf. Onze hersenen reageren op tal van processen en dat heeft zijn effect op de psyche.

Omdat de hersenen zo’n gevoelig orgaan zijn vormen psychische verschijnselen een belangrijk instrument om de toestand van het hele organisme aan af te lezen. In de homeopathie zijn psychische verschijnselen dan ook heel belangrijk bij het selecteren van een middel dat zo goed mogelijk op je totale toestand past. En dat geldt ook als je voornaamste klacht bijvoorbeeld rugpijn is. Wij hebben allemaal de neiging de werkelijkheid door een mentaal filter te ervaren en dat filter is bij iedereen weer anders. De aard van dat filter is een belangrijk stukje informatie voor de homeopaat, om tot de juiste middelkeuze te komen.

Homeopathische behandeling

Andersom geldt ook dat bij klachten van voornamelijk psychische aard, bijvoorbeeld angsten, de homeopathie ook gebruikt maakt van eventuele fysieke verschijnselen om tot de beste middelkeuze te komen.
Ook in de reguliere geneeskunde wordt meer en meer het verband tussen lichamelijk functioneren en de psyche onderkend. Zo weten wij dat bijvoorbeeld hardlopen gunstig werkt tegen depressie en dat bepaalde bacteriën in de darmflora kunnen helpen angsten te verminderen.
Bij de homeopathische behandeling van psychische klachten betrekken wij waar mogelijk ook zaken als voeding, beweging, darmflora en eventuele voedingssupplementen bij de behandeling.

Andere behandeling

Een homeopathische behandeling voor psychische klachten kan overigens ook heel goed parallel lopen aan een psychologische behandeling. Ook het gebruik van psychofarmaca hoeft geen bezwaar te zijn voor een homeopathische behandeling.

Omdat wij in een multidisciplinair centrum werken zijn ook combinaties met andere behandelvormen mogelijk, zoals acupunctuur, integratieve psychotherapie of craniosacrale therapie.

Huidklachten

Huidklachten, zoals eczeem, allergieën, rosacea, psoriasis of acne zijn vaak bijzonder hardnekkig. Ook de homeopathische behandeling van deze aandoeningen is geen gemakkelijke opgaaf. Onze homeopaat ziet in deze lastig te behandelen categorie echter een bijzondere uitdaging, heeft er veel ervaring mee en boekt goede resultaten.

 

Huidaandoeningen oppervlakkig?

Een huidaandoening lijkt zich op het eerste gezicht geheel aan het oppervlak van het lichaam af te spelen. In de meeste gevallen is dat echter maar schijn; meestal zijn huidaandoeningen de uitdrukking van een inwendige verstoring. Die verstoring kan bijvoorbeeld in het hormonale systeem liggen, in het afweersysteem, in het spijsverteringsstelsel of in het circulatiestelsel. Ook psychologische factoren kunnen een grote invloed hebben op de huid. Vaak spelen er meerdere factoren op verschillende niveaus een rol, die gezamenlijk een huidklacht in stand helpen houden.

Behandeling

Bij de homeopathische behandeling van huidaandoeningen bekijken wij buiten de toestand van de huid ook het functioneren op  alle overige niveaus. Op basis van dit totaalbeeld kan een homeopathisch middel gekozen worden dat past bij alle bijzonderheden en gevoeligheden van de gehele gezondheidstoestand.
Als de behandeling goed aanslaat betekent dat dan ook dat de gezondheid in zijn geheel kan verbeteren en niet alleen de huid.

Naast homeopathische middelen kan het vaak nodig zijn bepaalde dingen in de voeding te veranderen. Ook stressreductie en aanpassingen in de huidverzorging kunnen een rol spelen in het genezingsproces.

In principe werkt de homeopathische behandeling van huidaandoeningen zoveel mogelijk van binnen uit. Toch kan het soms nuttig zijn bepaalde crèmes of zalven op natuurlijke basis te gebruiken als ondersteuning.

Afbouwen medicatie

Sommige patiënten gebruiken al langere tijd crèmes op basis van cortisonen of andere ontstekingsremmende smeersels. Het is meestal geen goed plan daar plotseling mee te stoppen daar dat vaak leidt tot een sterke verergering van de klachten. In de meeste gevallen verdient het de voorkeur eerst te beginnen met de homeopathische behandeling en dan op geleide van verbetering het gebruik van dergelijke crèmes geleidelijk af te bouwen.

Ondersteunende behandelingen

Soms kan het nuttig zijn de behandeling te ondersteunen door middel van bijvoorbeeld acupunctuur of Chinese kruiden. Indien nodig zullen wij intern overleggen over eventuele mogelijkheden.

Burn-out

Bij een burn-out is er sprake van een langer bestaande onbalans tussen wat er van je gevraagd wordt en wat je aan kunt. Lichaam en geest raken uit balans en er ontstaat een toestand van overspannenheid. Als dit langer duurt dan een half jaar en je een of meerdere van uw taken niet meer kunt uitvoeren wordt er gesproken van een burn-out. De meest voorkomende verschijnselen zijn een gevoel van uitputting, snel overprikkeld raken, emotionele onbalans, verminderde concentratie, slaapproblemen en de neiging tot piekeren. Daarnaast kunnen zich diverse fysieke klachten voordoen, zoals hoofdpijn, buikpijn of duizeligheid. Er ontstaat een alles overheersend gevoel van machteloosheid en het gevoel je taken niet meer aan te kunnen.

Oorzaken

Er zijn veel uiteenlopende oorzaken van overspannenheid en burn-out; bijvoorbeeld het overlijden of ernstig ziek worden van een naaste, relatieproblemen, je overvraagd of te weinig gesteund voelen op je werk of teveel veranderingen in je leven tegelijkertijd, zoals een nieuwe relatie, een verhuizing en een nieuwe baan.

Op weg naar herstel

Om de weg terug te vinden zal er goed gedoseerde rust nodig zijn: niet teveel en niet te weinig. Bij te weinig rust komt het herstel niet op gang en bij teveel rust zou je conditie verder kunnen verslechteren. Tegelijk is het nodig om rustig te kijken naar de oorzaken en naar strategieën om het in het vervolg anders te gaan doen. Dat kan leiden tot een herijking van wat in je leven werkelijk essentieel voor je is en wat niet. Soms zeggen mensen nadat ze hersteld zijn dat de burn-out tot veel positieve veranderingen in hun leven heeft geleid.

Wat kan homeopathie voor je doen?

Bij de weg terug naar herstel kan een homeopathische behandeling een belangrijke ondersteuning vormen. Homeopathie stimuleert het herstel, geeft meer rust en balans in lichaam en geest, verhoogt de spankracht op een natuurlijke manier en verbetert doorgaans ook de kwaliteit van de slaap. Ook de eventueel aanwezige fysieke klachten kunnen behandeld worden. De consulten met de homeopaat helpen je ook om dichter bij je gevoel te komen en geven je meer zelfinzicht. Samen met de homeopathische middelen leidt dat tot herstel van het gevoel van heelheid.

Aanvullende behandeling

In een eerste fase kan het ook nuttig zijn om acupunctuur toe te passen. Ook kunnen bepaalde supplementen nuttig zijn, bijvoorbeeld adaptogene kruiden als ashwagandha en rhodiola, die helpen het lichaam zich aan te passen aan langdurige stress, onder andere via ondersteuning van de bijnierfunctie.

Schildklierproblemen

De schildklier is een hormoonvormende klier die zich tegen de luchtpijp onder het strottenhoofd bevindt. De hoofdfunctie van de schildklier is het produceren van thyroxine, oftewel schildklierhormoon. Dit hormoon bepaalt hoe snel onze stofwisselingsprocessen verlopen. Daarnaast produceert de schildklier samen met de bijschildkliertjes nog een 2-tal hormonen die betrokken zijn bij de calciumhuishouding.

 

Problemen met de schildklierfunctie

Stoornissen in de schildklierfunctie komen vaak voor. In bijna alle gevallen betreft het de productie van het schildklierhormoon, dat soms teveel maar vaker juist te weinig geproduceerd wordt.
Bij een te lage productie van schildklierhormoon gaat alles in het lichaam trager werken; de verbranding gaat trager, dus wordt je zwaarder en kouwelijker. Je wordt trager en je bent eerder moe. De stoelgang gaat moeizamer en de groei van haren en nagels gaat langzamer. Ook de hartslag wordt trager en vaak is er sprake van depressieve gevoelens.
Bij een te snelle productie gaat alles juist te snel; te snelle verbranding, vermagering, te snelle hartslag, trillerigheid en nervositeit.

Onderzoek

Schildklierproblemen moeten altijd eerst door de huisarts en na doorverwijzing eventueel door de endocrinoloog beoordeeld worden. Soms kunnen er andere aandoeningen schuil gaan achter een verstoorde schildklierwerking. Via bloedonderzoek en eventueel een echografisch onderzoek van de schildklier kan de aard van de afwijkingen bepaald worden.

Oorzaken

Bij veel schildklierproblemen blijkt de oorsprong te liggen in het immuunsysteem, dat onder bepaalde omstandigheden de schildklier aan kan vallen. Het gevolg is dan dat de schildklier of te traag, of juist te snel gaat werken. Er bestaan medicijnen die de schildklier kunnen afremmen en medicijnen die een tekort aan schildklierhormoon kunnen aanvullen. Er bestaan echter geen medicijnen die het onderliggende immuunprobleem kunnen oplossen.

Veel schildklierproblemen treden op in tijden van hormonale veranderingen (puberteit, zwangerschap, overgang) en in perioden van stress. Ook factoren in de voeding kunnen een rol spelen; zo kan een tekort of juist een teveel aan jodium een rol spelen en ook een tekort aan vitamine D kan een belangrijke factor zijn.

Homeopathische behandeling

Bij de homeopathische behandeling proberen wij de onderliggende processen weer in balans te brengen. Dat kan door homeopathische middelen in te zetten die de onderliggende verstoringen helpen te corrigeren. Deze middelen sporen het lichaam op subtiele wijze aan om tot een nieuwe balans te komen.

Om te bepalen welke middelen ingezet kunnen worden is het belangrijk dat de homeopaat zich een beeld kan vormen van de gehele gezondheid, zowel fysiek als psychisch. Op basis van dit totale beeld kan de homeopaat trefzeker de juiste middelen selecteren.

Doorgaans is het in het begin van de behandeling nodig de voorgeschreven reguliere medicatie te blijven gebruiken. Als een betere algehele balans is bereikt kan gekeken worden of deze medicatie kan worden afgebouwd. Regelmatig onderzoek door de huisarts of endocrinoloog blijft daarom nodig.

Aanvullende behandelingen

Soms kan het nuttig zijn de homeopathische behandeling te ondersteunen met bijvoorbeeld acupunctuur of osteopathie. Omdat wij in een multidisciplinair centrum werken kunnen wij u daarover na intern overleg adviseren en zonodig gericht doorverwijzen.

Slaapproblemen

Een van de meest voorkomende klachten van de hedendaagse mens is slecht slapen. Veel mensen voelen dat ze nooit echt voldoende slaap krijgen en worden niet fit wakker.
Wij brengen een groot deel van ons leven slapen door. In de evolutie is de slaap ontstaan als een aanpassing aan de nacht: een periode waarin het moeilijk was om voedsel te zoeken of andere activiteiten te verrichten. Tegelijk was de mens in het donker kwetsbaar voor aanvallen van roofdieren. Door ’s nachts een aantal fysieke systemen op een laag pitje te zetten werd er energie bespaard. Tegelijk werd de nacht gebruikt voor herstel en groei. Ook werd de nacht gebruikt voor het verwerken van gebeurtenissen, het opslaan van belangrijke informatie in het geheugen en het wissen van minder belangrijke informatie. En zo is het nog steeds; de nacht is een periode van groei, herstel en van verwerking van indrukken en informatie in de hersenen. Vooral de hersenen zijn afhankelijk van de slaap voor een goed functioneren.

Gevolgen van slaapgebrek

Bij gebrek aan slaap gaan geheugen en concentratie al snel minder goed functioneren, wordt de gemoedstoestand minder stabiel en voel je je moe en slaperig. Al na 48 uur zonder slaap kun je gaan hallucineren. Er is dan ook een duidelijk verband tussen psychiatrische stoornissen en slaapproblemen; mensen met angsten, depressie, bipolaire stoornis en ADHD hebben heel vaak ook slaapproblemen. En andersom kunnen perioden met slaapproblemen bestaande psychiatrische klachten verergeren.

Waar zit de “uit” knop?

Voor een goede fysieke en psychische balans is goede slaap dan ook onontbeerlijk. De moderne mens heeft echter een heel andere leefomgeving dan onze voorouders. Het wordt voor ons pas donker als we zelf het licht uit doen en stoppen op beeldschermpje te kijken. Onze hersenen blijven daardoor veel langer in de “aan” stand staan, waardoor het lastiger wordt om de slaap te vatten. Tegelijkertijd is de hoeveelheid informatie die door de hersenen verwerkt moet worden groter geworden, zodat er eerder meer dan minder slaap nodig is.

Homeopathie bij slaapklachten

Homeopathie kan helpen je natuurlijke balans te hervinden. Het geeft ook meer rust in de geest, zodat het makkelijker wordt om ’s avonds om te schakelen naar een toestand van rust, zonder de voortdurende behoefte om onze hersenen te blijven prikkelen met steeds maar meer indrukken en informatie.
Ook helpt een homeopathische behandeling de kwaliteit van de slaap te verbeteren, zodat er meer ontspanning plaats vindt en je langer in diepe slaap blijft zonder steeds wakker te worden. Vaak zien wij dat ook de dromen rustiger en helderder worden. Ook problemen als nachtzweten, slaapwandelen, rusteloze benen, snurken en apnoe kunnen vaak verminderd worden.

Aanvullend advies en behandeling

Naast de homeopathische behandeling zijn adviezen over levensstijl en gebruik van bijvoorbeeld koffie en alcohol van belang voor een goed resultaat. Soms wordt er tijdelijk gebruik gemaakt van “slaapkruiden” zoals valeriaan en passieflora. Ook kan soms een paar behandelingen acupunctuur geadviseerd worden.

Klachten bij kinderen

Homeopaten zeggen vaak dat van alle leeftijdsgroepen kinderen het beste en het snelste reageren op homeopathische behandeling.

Op het Centrum Integrale Geneeskunde kunnen wij dit onderschrijven; wij behandelen vaak en graag kinderen. Kinderen reageren snel en goed op homeopathische behandeling. Dat komt omdat de homeopathie gebruik maakt van de vitale kracht van het kind zelf om de verbetering te bewerkstelligen. En vitaliteit hebben de meeste kinderen in overvloed.

Behandeling

Een homeopathisch geneesmiddel moet passen bij het totaal aan gevoeligheden en bijzonderheden van de patiënt. Bij kinderen zijn deze bijzonderheden en gevoeligheden vaak direct zichtbaar, terwijl ze bij volwassenen vaak gecompenseerd en onderdrukt worden. Daardoor is het voor de homeopaat vaak een stuk eenvoudiger om het meest passende middel te vinden.

Ontwikkeling

Veel gezondheidsklachten van kinderen hebben vaak met dezelfde soort problematiek te maken. Het centrale thema bij het kind is ontwikkeling. Op alle fronten dient een kind zich te ontwikkelen, of het nu om groei gaat van het skelet en de tanden, ontwikkeling van het afweersysteem, motorische ontwikkeling of psychosociale ontwikkeling. Altijd is het doel bij kinderen ontwikkeling en groei.
Soms gaan er dingen minder goed in dit ontwikkelingsproces. Het kan zijn dat het afweersysteem zich niet zo goed ontwikkelt en het kind daardoor vaak ziek en verkouden is. Anderzijds kan er door een verkeerd gerichte activiteit van datzelfde afweersysteem sprake zijn van eczeem, astma en allergieën. Ook het zenuwstelsel, ons meest complexe systeem, maakt in de kindertijd enorme ontwikkelingen door. Soms ontstaan daarbij angsten, gedragsproblemen, bedplassen of slaapstoornissen.

Uiteindelijk ontwikkelen verreweg de meeste kinderen zich in het algemeen behoorlijk goed, maar soms gaat dat met enig horten en stoten. Homeopathie is dan bij uitstek geschikt om het kind te helpen door de moeilijke fase te komen.

Voeding en supplementen

Naast de homeopathische behandeling is er ook aandacht voor de voeding, eventuele voedingssupplementen en algemene leefregels en adviezen. Samen met de ouders en het kind proberen wij tot strategieën te komen om de problemen breed aan te pakken.

Aanvullende behandeling

Indien nodig overleggen wij binnen ons team over eventuele aanvullende behandelingen, zoals bijvoorbeeld osteopathie.

Bij de behandeling van kinderen wordt doorgaans vlot vooruitgang geboekt. Vaak is het wel, meer dan bij volwassenen, nodig om tussen consulten door even kort telefonisch contact te hebben met de behandelaar om als het nodig is de behandeling te kunnen bijsturen.

Staan uw klachten er niet bij? Dat betekent niet dat uw klachten niet met homeopathie behandeld kunnen worden. Bel voor meer informatie en advies met 020-6381279

Tarieven

De tarieven voor homeopathie zijn in 2024:

TariefTijdsduur gemiddeldPrijs
Eerste consult homeopathie60 tot 90 minuten€ 125,-
Vervolgconsult* homeopathie45 minuten€ 80,-

(* In sommige gevallen kan in overleg met de behandelaar volstaan worden met kortere vervolgconsulten (20 tot 30 minuten) tegen gereduceerd een tarief van respectievelijk € 42,50 en € 57,50)

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan worden homeopathiebehandelingen voor een deel of soms helemaal vergoed door uw verzekeraar.

Vergoedingen 2024

Voor een actueel overzicht van wat de zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering vergoeden kunt u kijken op de site van zorgwijzer.nl

Beroepsverenigingen

Paul Pelsma is lid van de Nederlandse vereniging van klassiek homeopaten (NVKH) en van de koepelvereniging RBCZ.

De RBCZ heeft ook een klachtenprocedure. Voor eventuele klachten over uw behandelaar kunt u bij hen terecht.

Ook  de NVKH heeft een klachtenformulier.  Verder heeft de NVKH ook een uitgebreide klachtenregeling.

 

 

 

 

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks