Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Geschiedenis

Het Centrum Integrale Geneeskunde is in 1987 van start gegaan op initiatief van o.a. Paul Pelsma en Marijke Pfeiffer, beiden nog steeds onverminderd enthousiast verbonden aan het CIG.

Onze doelstellingen waren het tot stand brengen van een gezondheidscentrum waarin gewerkt wordt vanuit een holistisch mensbeeld en het slaan van een brug tussen alternatieve en reguliere geneeskunde. Deze integrale zorg typeert nog steeds de werkwijze van ons centrum.
Integrale geneeskunde was destijds nog een nieuw begrip en wij waren een van de eerste behandelcentra waar daar een systematische invulling aan werd gegeven.

Sindsdien is het Centrum geleidelijk uitgegroeid tot een dynamisch samenwerkingsverband met 12 behandelaars. Door de onderlinge samenwerking versterken de behandelaars elkaars kennis en vaardigheden, wat bijdraagt aan het integrale aspect van onze benadering van ziekte en gezondheid.

Het Centrum was aanvankelijk  gevestigd op de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam, maar bevindt zich sinds 2004 op de Sarphatikade 22 in Amsterdam.

Nog steeds vinden er regelmatig uitbreidingen van ons therapeutisch arsenaal plaats. Inmiddels kunt u in ons centrum terecht voor onder andere acupunctuurhomeopathie,  osteopathie en diverse andere therapieën.

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks