Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Acupunctuur behandelingen

Bij Centrum Integrale Geneeskunde in Amsterdam worden acupunctuurbehandelingen gegeven door zeer ervaren acupuncturisten. Acupunctuur is een alternatieve geneeswijze die kan helpen bij veel klachten, zoals bijvoorbeeld allergieënauto-immuunaandoeningfertiliteitsproblemenluchtwegaandoeningen en Stress en Burn-out.

Onderzoek

Voorafgaand aan de behandeling probeert de behandelaar zich een zo accuraat mogelijk beeld te vormen van uw gezondheidstoestand en hoe de klachten waarvoor u komt daarmee samenhangen.
De acupuncturist maakt daarbij gebruik van een vraaggesprek over alle aspecten van uw gezondheid en past tevens diagnostische technieken toe uit de traditionele Chinese geneeskunde, zoals de polsdiagnose en de tongdiagnose. Soms wordt ook de gevoeligheid van bepaalde drukpunten op het lichaam onderzocht.
Op basis van de hieruit verkregen gegevens kan de acupuncturist een behandelplan maken. Tijdens een eerste consult volgt na de intake ook al meteen de eerste behandeling.

De behandeling

Een acupuncturist werkt met uiterst dunne naalden, eventueel aangevuld met drukpuntmassage en moxa (een uitwendige warmtebron van kruiden die het lichaam op specifieke locaties verwarmen en versterken). Soms wordt er ook gebruik gemaakt van cupping technieken. Daarnaast geeft de acupuncturist u ook vaak leef- en eetadviezen en kan u soms ook het gebruik van Chinese kruiden adviseren die het effect van de acupunctuur ondersteunen.
Naast de klassieke Chinese acupunctuur werken wij ook met verschillende vormen van de zeer subtiele Japanse acupunctuur.
Indien nodig kan uw acupuncturist overleg plegen met beoefenaars van andere disciplines binnen ons Centrum om zo te komen tot een optimale behandeling.

 

 

Aantal behandelingen

Bij de start van acupunctuurbehandeling is het belangrijk om een paar maal achtereen elke week of elke twee weken een consult in te plannen. Na drie à vier behandelingen neemt doorgaans de tijd tussen de behandelingen toe, waarna de behandelingen geleidelijk afgebouwd worden totdat er uiteindelijk geen acupunctuurbehandelingen meer nodig zijn. Het totaal aantal consulten dat nodig is om de klacht(en) te verminderen of te genezen, is sterk afhankelijk van uw situatie.

Erkenning door de WHO

 

 

Acupunctuur kan enerzijds een goede aanvulling vormen op de Westerse geneeskunde, maar wordt ook als volwaardige geneeswijze erkent door de World Health Organisation (WHO). Ook in Nederland is steeds meer erkenning van de werkzaamheid van acupunctuur. Er is een toename van het aantal verwijzingen vanuit de reguliere geneeskunde.
Tevens vergoeden de meeste ziektekostenverzekeraars de kosten van acupunctuurbehandelingen gedeeltelijk of geheel.

Op zorgwijzer.nl ziet u een overzicht van de vergoeding door de verschillende ziektekostenverzekeringen.

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks