Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Werkwijze

Het Centrum Integrale Geneeskunde is al vele jaren een vertrouwd adres wanneer u gebruik wilt maken van één van de vele behandelvormen die ons centrum aanbiedt.
De behandelaars van het CIG behoren allen tot de besten in hun respectievelijke vakgebieden. Daarnaast biedt de verregaande onderlinge samenwerking een duidelijke meerwaarde voor onze cliënten; er vindt veel overleg plaats en er kan indien nodig gericht worden doorverwezen.
Bij het maken van een afspraak kunt u uiteraard ook aangeven of u daarbij een voorkeur hebt voor een specifieke behandelaar.

Adviesconsult

Vaak worden wij benaderd door mensen die geïnteresseerd zijn in een meer natuurlijke, holistische aanpak van hun gezondheidsproblemen. Hun vraag is dan doorgaans hoe hun specifieke probleem het beste aangepakt kan worden. Vaak kunnen wij direct een passende behandeling adviseren, maar het komt ook regelmatig voor dat er eerst een adviesconsult wordt aangeraden, met name als er sprake is van meervoudige klachten of een ingewikkelde ziektegeschiedenis.

Het adviesconsult is een uitgebreide intake waarbij alle tijd voor u genomen wordt. Tijdens dit consult wordt er geïnventariseerd wat de klachten zijn, hoe deze tot stand zijn gekomen, welke factoren erop van invloed zijn en hoe uw algehele gezondheidssituatie is.

Een ander belangrijk aspect tijdens het adviesconsult is het creëren van een gezondheidstijdlijn. Door het bespreken van de ontwikkeling van de gezondheidstoestand door de jaren en deze te relateren aan andere aspecten van de levensgeschiedenis worden vaak belangrijke onderliggende patronen zichtbaar. Vaak wordt in zo’n gesprek de rode draad van de gezondheidstoestand al snel duidelijk, vaak tot verrassing van de cliënt, die er zelf vaak niet opgekomen was om de zaken met elkaar in verband te brengen.

Er wordt indien nodig uitwendig lichamelijk onderzoek gedaan en soms aanvullend laboratoriumonderzoek geadviseerd. Wij proberen om slechts beperkt gebruik te maken van allerlei dure onderzoeken. Alleen wanneer wij een duidelijke praktische meerwaarde verwachten van de uitkomst van een laboratoriumonderzoek zullen wij dit adviseren.

Na een dergelijke intake hebben wij een goed beeld van alle factoren die verband houden met uw klachten en uw algemene gezondheidssituatie, in zowel fysiek als psychosociaal opzicht. U zult merken dat zo’n consult u meestal direct een aantal verrassende nieuwe inzichten geeft in uw eigen gezondheidstoestand. Met deze inzichten kunt u vaak direct aan de slag ter verbetering van uw gezondheid.

Intake besproken in teamoverleg

Tijdens ons wekelijkse teamoverleg worden (met uw toestemming) de resultaten van de intake besproken en komen wij gezamenlijk tot een behandelplan. Het behandelplan kan bestaan uit één of meer behandelvormen, tegelijkertijd of achtereenvolgend. Het kan tevens voedings- en leefadviezen omvatten en ook kunnen er voedingssupplementen geadviseerd worden.
Bij het opstellen van een behandelplan proberen wij ook een prognose te maken over de verwachte tijdsduur van een behandeling.
Een advies kan eventueel ook een verwijzing omvatten naar één van de vele behandelaars buiten ons Centrum waarmee wij nauwe banden onderhouden.

Overigens kan een adviesconsult ook nuttig zijn als u er niet per se een behandeltraject aan wenst te koppelen, maar uitsluitend om een beter inzicht te krijgen in uw gezondheid, zodat u gewapend met deze inzichten én de nodige adviezen alles in huis hebt om zelf uw gezondheid goed op de rails te krijgen of te houden. Verder kan zo’n adviesconsult ook nog dienen als een second opninion, met name voor mensen die elders al integrale of alternatieve behandelingen ondergaan.

Een adviesconsult voorafgaand aan een behandeltraject voorkomt dat u ongericht één of andere behandeling gaat proberen, terwijl het niet van te voren duidelijk is of deze wel echt passend en effectief zal zijn. Zeker bij ingewikkelde en meervoudige problematiek is dit een effectieve manier van werken gebleken.

Afspraak zonder adviesconsult

Vaak is het door de aard van de klachten al direct duidelijk wat voor behandeling het meest aangewezen is; in zo’n geval is een adviesconsult dan niet nodig. Als u ons belt zal een van onze assistentes u helpen bij het maken van de juiste keuze.
Onze intensieve samenwerking maakt het altijd mogelijk om later in het traject alsnog van therapie te veranderen, zonder dat er weer helemaal opnieuw begonnen hoeft te worden.

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks