Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Integrale geneeskunde

Bij de oprichting van ons Centrum in 1987 is gekozen voor de term “Integrale Geneeskunde”. Dat was destijds een tamelijk nieuw begrip en paste goed bij de benadering van gezondheid die onze oprichters voor ogen hadden. Wij stonden voor een meer mensgericht model van gezondheidszorg, in tegenstelling tot het gangbare meer ziektegerichte model. In 1987 was dat een tamelijk revolutionair uitgangspunt en ons Centrum kreeg daarom ook de nodige aandacht in de media.

Tegenwoordig is de term integrale geneeskunde gangbaarder geworden, ook al wordt daar niet altijd hetzelfde onder verstaan. Zo is in Amerika de “Integrative Medicine” opgekomen, maar als systeem staat daar meer de ziekte centraal, terwijl bij ons model van Integrale Geneeskunde de mens op de eerste plaats komt en daarna pas de ziekte.
Ook “Functional Medicine” vertoont overeenkomsten met onze benadering, maar ook daar staat niet het holistische mensbeeld centraal, maar het biomedische model en is er een grotere afhankelijkheid van laboratoriumonderzoeken en DNA-profielen.

De hele mens

Integraal betekent: één geheel vormend, alles omvattend. Dat integrale heeft enerzijds betrekking op de behandelmethoden die in ons Centrum gebruikt worden. Zo worden er vooral methoden gebruikt waarbij de hele mens wordt behandeld en niet alleen het aangedane stukje. Genezen door gezonder te worden dus.

Wij zien gezondheid als het resultaat van een optimaal evenwicht binnen zowel lichaam, geest, relatie, gezin, werk als maatschappij. Dat wordt een holistische benadering genoemd.

Het integrale aspect heeft anderzijds ook betrekking op ons streven naar een geneeskunde waarbij er een meer omvattende samenwerking bestaat tussen de diverse richtingen in zowel de reguliere als de alternatieve en complementaire geneeskunde.

De methoden die wij overwegend gebruiken worden doorgaans tot de alternatieve of complementaire geneeskunde gerekend. Verschillende van deze methoden passen namelijk naadloos in een holistische benadering. Zo kunt u bij ons terecht voor acupunctuurhomeopathie en osteopathie, maar ook voor overige therapieën.

Systeem

In de praktijk betekent dit dat de diverse behandelmethoden die in ons Centrum gebruikt worden, zoveel mogelijk geïntegreerd worden tot één systeem. Dit is alleen mogelijk door de nauwe samenwerking van onze behandelaars, waarbij we elkaars kennis en kunde onderling uitwisselen en daardoor versterken. Wij onderhouden ook nauwe contacten met behandelaars in verschillende disciplines door het hele land. Indien nodig kunnen wij dan ook gericht doorverwijzen.

Onder Werkwijze leest u meer over hoe wij komen tot een zo passend mogelijk therapieadvies.

Samenwerking

Wij proberen daar waar dit wenselijk is, samen te werken met behandelende huisartsen en specialisten. Het gebruik van door huisarts of specialist voorgeschreven medicatie hoeft geen belemmering te vormen voor onze behandeling. Als het wenselijk is medicatie af te bouwen of te verminderen, dan gebeurt dit in overleg met de voorschrijvende arts of specialist.

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks