Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Osteopathie Amsterdam

Met osteopathie kunnen veel functiestoornissen van het lichaam worden verholpen. In het Centrum Integrale Geneeskunde te Amsterdam kunt u terecht voor osteopathiebehandelingen door een professioneel en ervaren behandelaar. De osteopaat behandelt volwassen, kinderen en baby’s. Een groot pluspunt van ons Centrum is dat u, naast osteopathie, acupunctuur en homeopathie ook gebruik kan maken van andere therapieën. Zodoende kunnen wij uw klacht altijd op passende wijze behandelen.

Bij Centrum Integrale Geneeskunde Amsterdam kan een breed scala aan fysieke en psychische ongemakken behandeld worden met osteopathie. Osteopathie wordt in ons centrum onder ander ingezet voor:

 • Rugklachten en bekkenklachten
 • Sportblessures en verstuikingen
 • Whiplash-syndroom en posttraumatische klachten
 • Hoofdpijn in verschillende vormen
  • Migraine
  • Spanningshoofdpijn
  • Voorhoofdsholteontsteking
  • Duizeligheid
 • Incontinentie-problemen
 • Maag- en darmklachten
 • Algemene buikklachten
 • Klachten na buikoperaties
 • Ernstige menstruatieklachten
 • Vermoeidheid en concentratieproblemen
 • Overbelasting (RSI)

Kijk voor meer informatie op de klachten pagina. Het kan voorkomen dat uw klacht er niet bijstaat. Echter, doordat wij kunnen beschikken over de kennis van andere disciplines is er altijd een passende behandeling voor uw klacht.

Werkwijze

Bij osteopathie staat een holistische aanpak centraal. Dat betekent dat de osteopaat verder kijkt dan alleen uw klacht. Daarom wordt voordat er met een osteopathische behandeling wordt gestart, uw totale gesteldheid uitgebreid onderzocht. De osteopaat is door zijn brede kennis en praktische vorming in staat de minieme bewegingen in uw lichaam te voelen en te interpreteren. Om een compleet beeld te krijgen, kan u worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Op die manier bepaalt de osteopaat een strategie om uw klacht te behandelen.
Het aantal behandelingen dat daarvoor nodig is, is afhankelijk van uw specifieke klachten en situatie.

Tarieven

Voor een osteopathieconsult hanteren wij in 2023 de volgende tarieven:

TariefTijdsduurPrijs
consult osteopathie60 minuten€ 98,-

In sommige gevallen kan in overleg met de osteopaat volstaan worden met kortere consulten. Heeft u een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan worden de osteopathieconsulten gedeeltelijk of helemaal vergoed. Kijk voor meer informatie op de pagina over tarieven voor osteopathie of onze overzichtspagina met tarieven.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een holistische aanpak van functiestoornissen binnen ons lichaam. Dit wil zeggen dat de osteopaat verder kijkt dan de plaats waar de klacht zit. Het doel van osteopathie is om de bron en de oorzaak van uw klacht te vinden en dat mee te nemen in de behandeling. Zo kunnen rugklachten veroorzaakt worden door functiestoornissen ter hoogte van de interne organen en/of schedel en omgekeerd. In de osteopathie worden daarom de beweeglijkheid en functie van de schedel, de beweeglijkheid en functie van de interne organen en de beweeglijkheid en functie van het bewegingsapparaat onderzocht en behandeld.

Onze osteopaat in Amsterdam

De osteopathische behandelingen worden gegeven door Michael Pallat, een osteopaat met de nodige dosis inzet en ervaring. Michael heeft zijn opleiding osteopathie afgerond in Amsterdam en heeft onderzoek verricht naar de invloed van verminderde beweeglijkheid van de buikorganen op onderrugpijn en hernia’s. Michael behandelt in ons centrum van huilbaby’s tot ouderen met een bewegingsbeperking. Michael Pallat is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en staat als zorgverlener bij het Nederlands Register voor de Osteopathie (NRO) geregistreerd.

Bezoek Michael’s website of lees meer over onze osteopaat.

Osteopathie en Integrale Geneeskunde

Binnen het Centrum Integrale Geneeskunde in Amsterdam kan de osteopaat gebruik maken van de kennis en kunde van andere specialisten. Mocht het nodig zijn, kan dit aanleiding geven tot adviezen om de osteopathische behandeling te ondersteunen. U kunt daarbij denken aan voedingsadviezen of voedingssupplementen of eventueel aan een doorverwijzing naar een van de andere disciplines

Wilt u meer informatie over onze osteopathiebehandelingen of over de andere disciplines? Neem dan vrijblijvend contact op of bel naar 020-6381279.

 

Over de osteopathische behandeling

Osteopathie is een veilige, alternatieve behandelmethode met als onderliggende basis de holistische aanpak. Met deze aanpak geneest of verlicht een osteopaat de klachten die u al jaren parten spelen. Osteopathie komt dan ook vaak in beeld wanneer reguliere geneeskunde geen oplossing biedt. De osteopaat kijkt namelijk verder dan de klacht en onderzoekt juist waar de klacht vandaan komt. Zo weet hij welke lichaamsdelen in verbinding staan met elkaar en hoe deze invloed op elkaar uitoefenen. Het is dus goed mogelijk dat uw hoofdpijn wordt veroorzaakt door een scheefstand in uw nek of rug.

Een eerste behandeling

De eerste behandeling met osteopathie zal bestaan uit een intakegesprek, een lichamelijk onderzoek en een lichte behandeling. U wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt gebruikt door de osteopaat om een beeld te schetsen van uw klacht en het ontstaan er van. Vervolgens wordt er een lichamelijk onderzoek verricht. Daartoe wordt u gevraagd om uw kleren uit te doen (behalve uw ondergoed) en plaats te nemen op de behandeltafel. Zo kan de osteopaat uw lichaamshouding onderzoeken, terwijl u zit, ligt of staat. Na het onderzoek vertelt hij zijn bevindingen en stelt in samenspraak met u een behandelplan op. Het laatste onderdeel van de eerste afspraak zal een lichte behandeling zijn, waarbij beperkte bewegingen op een zachte manier beweeglijk worden gemaakt. De osteopaat gebruikt daarvoor enkel zijn handen. Het eerste consult zal in totaal ongeveer een uur in beslag nemen.

De volgende behandelingen

Iedere volgende behandeling met osteopathie begint met het lichamelijke onderzoek. Zo maakt de osteopaat een vergelijking met de vorige situatie en wordt het behandelplan preciezer op uw klachten afgestemd. Ook kan er op die manier beter worden bepaald, waar een klacht vandaan komt en welke behandelstrategie nodig is. De duur van een osteopathiebehandeling bij het CIG in Amsterdam is 60 minuten. Het aantal behandelingen is vooraf niet te zeggen, maar de behandelingen volgen elkaar vaak na 2 tot 3 weken op. Het lichaam heeft namelijk tijd nodig om weer in balans te komen en zelf de klacht te herstellen.

Kinderen en osteopathie

Ook kinderen en baby’s worden veelvuldig in onze praktijk in Amsterdam behandeld met osteopathie. De osteopaat behandelt uw kind altijd naar aanleiding van een intakegesprek. In dit intakegesprek vraagt hij naar de klacht, eventuele eerdere ziektebeelden en de eet- en leefstijl van u en uw kind. Op die manier wordt achterhaald waar de klacht is ontstaan en welke behandelmethode wenselijk is.

Lichamelijk onderzoek bij het kind

Voordat er wordt gestart met het lichamelijk onderzoek, stelt de osteopaat het kind volledig op zijn gemak. Onze osteopaat betrekt ook graag u als ouders bij het onderzoek. U mag uw kind zich dan ook thuis laten voelen door hem of haar gedurende de behandeling te voeden of te knuffelen. Bij oudere kinderen kunt u thuis alvast een voorschot nemen op de osteopathische behandeling, door hun te informeren over het hoe en waarom van het osteopathie consult. Belangrijk daarbij is dat u aangeeft dat de osteopaat uw kind zal aanraken, maar dat de behandeling in geen geval pijn zal doen. Vanzelfsprekend mag u bij het consult aanwezig zijn. Wanneer het intake-onderzoek volledig is afgerond, bespreekt de osteopaat de resultaten en wordt een behandelplan opgesteld. Vaak bestaat het behandelplan uit één of meerdere afspraken, waarvan de eerste pas na een aantal weken. Het lichaam heeft namelijk tijd nodig om te herstellen en in evenwicht te komen. Bij Centrum Integrale Geneeskunde te Amsterdam hanteren we een integrale aanpak. Het komt vaak voor dat er door middel van osteopathie klachten worden gevonden die een andere behandelmethode vereisen. De osteopaat zal u in dat geval doorverwijzen naar bijvoorbeeld een acupuncturist of homeopaat.

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks