Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Privacybeleid

Het Centrum Integrale Geneeskunde hecht veel waarde aan uw privacy. Doel van het vastleggen van een privacyreglement is het waarborgen dat de bescherming van uw persoonsgegevens is veiliggesteld.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Centrum Integrale Geneeskunde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

De persoonsgegevens, welke van u worden gevraagd, zijn: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, email-adres (NAWTE), geboortedatum en de naam van uw verwijzer. Via VECOZO registreren wij uw verzekeringsgegevens.
Uitwisseling van persoonsgegevens vindt plaats in eventuele correspondentie met verwijzers, via VECOZO en in de declaraties naar zorgverzekeraars.

Uw medisch dossier zijn wij verplicht 20 jaar te bewaren. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen en in te zien.

De gegevens die u invult op het contactformulier van onze website worden uitsluitend gebruikt voor een correcte beantwoording van uw vraag en worden daarna van onze systemen verwijderd.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Klik hier voor een uitgebreide versie van onze privacyverklaring.

Adres:
Centrum Integrale Geneeskunde
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam
Email; cig@xs4all.nl of 020-6381279

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks