Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Voedingssupplementen

 

Onder voedingssupplementen verstaan wij vitamines, mineralen, kruiden en andere gezondheidsbevorderende stoffen die meer tot de voeding dan tot de medicijnen gerekend kunnen worden, ook al is die lijn niet in alle gevallen even scherp te trekken.

Het gebruik van voedingssupplementen is niet meer weg te denken in deze tijd. Zo is er bijvoorbeeld geen topsporter meer te vinden die niet dagelijks een aantal supplementen gebruikt. Door de coronacrisis is het gebruik van supplemnnten ook nog eens sterk toegenomen.

Wij denken dat supplementen zeker een rol te vervullen hebben voor onze gezondheid, maar wij constateren ook dat het voor veel mensen ingewikkeld is om hierin zin van onzin te onderscheiden.

Niet voor iedereen goed

Het gebruik van voedingssupplementen kan de gezondheid helpen bevorderen en het herstel van sommige aandoeningen helpen versnellen. Onoordeelkundig gebruik van deze stoffen kan echter ook een averechts effect hebben. Het is bijvoorbeeld zeker niet aan te raden “zomaar” een hoge dosering antioxidanten te gaan slikken onder het motto van: “baat het niet dan schaadt het niet”. Het kan soms wel degelijk schadelijk zijn.
Er zijn wel supplementen die voor bijna iedereen nuttig kunnen zijn, zoals vitamine D in de winter, maar dan nog doe je er goed aan eerst naar de individuele situatie te kijken. Pas dan kun je zeggen of en hoeveel er gesuppleerd dient te worden.

Persoonlijk advies

Voedingssupplementen worden in het algemeen geacht bij iedereen een zelfde werking te hebben. In de praktijk zien wij echter dat dat vaak niet het geval is. Zo zie je bijvoorbeeld dat bij sommige mensen een hoge dosis vitamine C nuttig kan zijn, terwijl bij andere personen dezelfde dosis bijwerkingen, bijvoorbeeld opvliegers of diarree en soms zelfs nierstenen, zou kunnen veroorzaken.

Wij proberen daarom eerst op basis van iemands algehele conditie te bepalen of er een indicatie is en hoe de reactie op een voedingssupplement zal zijn. Op die manier kan een voedingssupplement de juiste plaats innemen in een pakket van maatregelen om iemands klachten te behandelen of gezondheid te bevorderen.

Plaats in de behandeling

Soms speelt een voedingssupplement een doorslaggevende rol in een behandeling, bijvoorbeeld bij bestaande tekorten aan essentiële voedingsstoffen, maar veel vaker is die rol eerder ondersteunend. Daarom bestaat in ons Centrum een behandeling maar zelden alléén uit het voorschrijven van voedingssupplementen.

In ons Centrum wordt bij het voorschrijven van voedingssupplementen gebruik gemaakt van de kennis van de diverse disciplines om tot een zo genuanceerd mogelijk supplementadvies te komen. Een dergelijk advies kan onderdeel zijn van iedere willekeurige behandeling.

Webshop

Neemt u ook een kijkje op onze webshop “Zinvolle Supplementen“. U vindt daar een selectie van nuttige supplementen van hoge kwaliteit. Ook vindt u er veel gezondheidsinformatie.

 

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks