De RBCZ, de koepelorganisatie van verschillende beroepsorganisaties in de complementaire zorg, kent twee verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide Colleges nemen een onafhankelijke positie in binnen de RBCZ.

Wanneer u van mening bent dat een beroepsbeoefenaar, aangesloten bij de RBCZ, onjuist heeft gehandeld (in strijd met de Beroepscode, de specialistische beroepscode of de wet), kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Het College van Toezicht zal naar aanleiding van uw klacht een uitspraak doen.
Van de uitspraak van het College van Toezicht kunt u of de aangeklaagde beroepsbeoefenaar in beroep gaan bij het College van Beroep.

De volledige informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van de RCBZ en in het Reglement voor de tuchtrechtspraak. Dit reglement kunt u downloaden van de website. Of u kunt het reglement opvragen bij het Ambtelijk Secretariaat van de RBCZ.