Gratis Vitamine D in Engeland

Deze week heeft de regering In Groot Brittannië besloten aan 2,5 miljoen mensen gratis vitamine D te gaan verstrekken. De officiële reden is dat door alle corona beperkingen de mensen minder buiten zijn geweest en daardoor minder vitamine D hebben kunnen aanmaken door middel van zonlicht op de huid.
Vervolgens redeneert men dat een goed gehalte aan vitamine D de botten en spieren gezond zou houden, wat voor minder druk op de gezondheidzorg zou zorgen.

De echte reden is echter dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een gezond gehalte aan vitamine D de kans op een minder ernstig verloop van een COVID-19 infectie aanmerkelijk kan verminderen. Van officiële zijde wordt dit nog niet gemeld, omdat er nog diverse onderzoeken lopen.

Je kunt natuurlijk ook nog een jaar wachten  op de uitkomsten van lopende onderzoeken, maar de Britten hebben waarschijnlijk bedacht dat het juist deze winter iets op kan leveren. De volgende winter is het vaccinatieprogramma waarschijnlijk grotendeels voltooid en zal er geen sprake meer zijn van een pandemie. Zo concludeert ook immunoloog Huub Savelkoul van Wageningen Univeritiy & Research in een artikel over de invloed van vitamine D op corona.

 

Onderzoek naar vitamine D bij Covid-19

Er zijn de laatste maanden verschillende onderzoeken gepubliceerd waar uit blijkt dat er een correlatie is tussen lage vitamine D levels en een ernstiger verloop van een Covid-19 infectie.
Zo is er een Spaans onderzoek van Marta Entrenas Castillo e.a.  waarbij de in het ziekenhuis opgenomen Covid-19 patiënten in 2 groepen werden gesplitst, waarbij de ene groep een hoge dosis vitamine D kreeg toegediend en de andere groep niet. Achteraf bleek dat slechts 2% van de mensen uit de vitamine D groep op de intensive care terecht kwam tegenover 50 % uit de groep zonder vitamine D.

Bij een ander onderzoek, in India, werd gekeken naar een correlatie tussen lage vitamine D levels en de ernst van het ziektebeloop na een Covid-19 infectie. Er bleek een duidelijk verband tussen de sterftekans aan Covid-19 en een laag vitamine D gehalte, met name bij ouderen, en ook een sterk verband tussen een te laag vitamine gehalte en de kans op een Covid-19 infectie, met name bij jongeren.

Marcos Pereira e.a. deden een meta-analyse van eerdere studies naar het verband tussen vitamine D tekort en Covid-19. Uit de analyse van de 27 onderzoeken die aan hun onderzoekscriteria voldeden blijkt dat er een sterk positief verband is tussen vitamine D tekort en een hogere kans op zowel ziekenhuisopname, opname op de IC  alsmede sterfte  na een Covid 19 infectie.

 

Vitamine D in Nederland

In Nederland komt een tekort aan vitamine D, en dan vooral tijdens het winterseizoen, veelvuldig voor. Van de mensen die geen vitamine D supplement gebruiken heeft meer dan de helft gedurende de winter een tekort. In de zomer is dit ongeveer 35 %, zo blijkt uit een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in 2015 van o.a. L.J.M. Boonman-de Winter. Dit onderzoek ging weliswaar alleen over Zuid-West Nederland, maar er is geen reden om aan te nemen dat de situatie elders in Nederland anders zou zijn.

In de winter zien wij ieder jaar een toename van gevallen van griep en verkoudheid. Ook Covid-19 lijkt ditzelfde patroon te volgen. Vele factoren spelen een rol bij deze toename; wij zijn vaker met anderen binnen in kleine ruimtes, er wordt door de kou minder goed geventileerd, in de winter ademen wij drogere lucht in, waardoor onze slijmvliezen sneller uitdrogen en kwetsbaarder worden. Ook gedijen veel virussen beter in droge lucht en blijven aerosolen langer hangen. Maar ook de afname van ons vitamine D gehalte in de winter draagt via een remmende invloed op onze afweer bij aan de toename van verspreiding.

Niet al die factoren kun je even makkelijk beïnvloeden, maar suppletie met vitamine D is ons inziens een simpele, goedkope en veilige manier om de ernst van het ziekteverloop bij Covid-19 patiënten positief te beïnvloeden. De Britten zijn daar inmiddels achter en geven het gratis aan de minder bedeelden. In Nederland zijn wij nog niet zover, maar gelukkig is vitamine D overal tamelijk goedkoop verkrijgbaar. 

Vitamine D alleen via de voeding voldoende binnen krijgen lukt zonder suppletie maar moeilijk; het zit vooral in vette vis en een klein beetje in zuivel. Maar je zou al dagelijks 100 tot 150 gram vette vis moeten eten om aan een voldoende dosis vitamine D te komen.  Al met al lijkt het belangrijk dat met name DEZE winter zoveel mogelijk mensen een vitamine D supplement nemen.

Immunoloog Huub Savelkoul geeft in het bovengenoemde artikel het volgende advies over de dosering: voor volwassen maximaal 30 tot 50 microgram per dag. Wij willen daaraan toevoegen: voor kinderen tot 12 jaar maximaal 10 microgram per dag.