Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Acupunctuur verbetert het succespercentage van IVF

Bij IVF (In Vitro Fertilisatie) vindt de versmelting van eicel en zaadcel plaats in het laboratorium. Vervolgens ontwikkelt zich dan een embryo dat na enige dagen in de baarmoeder wordt geplaatst.

De hoop is dan dat het embryo innestelt in de baarmoederwand.

Het oogsten van rijpe eicellen en het terugplaatsen van de embryo’s kan plaats vinden in een natuurlijke cyclus of in een cyclus die door middel van hormoonpreparaten gestuurd wordt. In beide gevallen spelen de hormonen oestrogeen en progesteron een belangrijke rol in het opbouwen en het voor innesteling ontvankelijk maken van het baarmoederslijmvlies.

De kans op een doorgaande zwangerschap is per poging ongeveer 20 tot 25%. Dit succespercentage is sterk afhankelijk van de leeftijd van de moeder; na je 38ste is er sterk afnemende kans op succes. Overigens speelt ook de leeftijd van de vader een rol; ook daar neemt de kans op succes af met de leeftijd, al gaat die curve wat minder steil omlaag.

Naast leeftijd spelen ook conditie, doorbloeding, voedingstoestand en stressniveaus een rol.

Acupunctuur werd al in de oudheid gebruikt om vruchtbaarheid te bevorderen, bij zowel man als vrouw. Ook vandaag de dag wordt het daarvoor nog vaak toegepast. Acupunctuur bij IVF verschilt van de normale vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen doordat de eisprong en de bevruchting kunstmatig plaatsvinden en het moment van aankomst van een embryo in de baarmoeder bekend is. Hierdoor kun je het moment van de acupunctuur vrij precies plannen voor een maximaal effect.

 

Onderzoek

De laatste jaren zijn er diverse onderzoeken geweest naar het effect van acupunctuur ter ondersteuning van de IVF procedure. De behandelingen vonden doorgaans plaats (vlak) voor de terugplaatsing en soms na de terugplaatsing. Soms was er sprake van een éénmalige sessie, in andere gevallen werden meerdere behandelingen gegeven over een wat langere tijd.

In het Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology werd in maart 2020 een onderzoek geplaatst onder leiding van dr. Pinar Gursoy Guven. In deze studie werden 2 groepen van vrouwen van gemiddeld 31 jaar gevolgd tijdens hun IVF traject, waarbij de ene groep 3 maal acupunctuur onderging (2 maal voor en eenmaal na de terugplaatsing) en een controlegroep geen acupunctuur kreeg. De kans op innesteling bleek bij de acupunctuurgroep bijna te verdubbelen ten opzichte van de controlegroep.

Een onderzoek van K. Gillermann, gepubliceerd in Fertility Science and Research kwam met een soortgelijke onderzoeksopzet tot vergelijkbare resultaten.

De resultaten van deze studies bevestigen de uitkomst van een van de eerste grootschalig opgezette studies op dit gebied door W. Paulus en M. Zhang uit 2002.

In verschillende studies wordt een positief effect gezien op de dikte van het baarmoederslijmvlies, de hormonale balans, een regulerend effect op het immuunsysteem en een vermindering van angst en stress.

 

Behandeling op maat

Er zijn echter ook studies met minder overtuigende resultaten. Een beperking van de meeste studies is dat de acupunctuurbehandeling in deze onderzoeken bestaat uit het aanprikken of elektrisch stimuleren van een aantal vooraf vastgestelde acupunctuurpunten. De behandeling wordt dus niet afgestemd op het individu. In onze ervaring is dat laatste juist een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle behandeling.
De behandeling dient aan te sluiten bij zowel constitutie als conditie van de vrouw in haar IVF traject. Dat betekent ook dat als er 3 verschillende sessies plaatsvinden niet noodzakelijkerwijs steeds dezelfde acupunctuurpunten zullen worden gebruikt.

 

Meer dan techniek

Maar acupunctuur doet ook nog meer dan het verbeteren van meetbare fysieke parameters en verhogen van de zwangerschapskans. Het hele IVF traject is een uiterst technisch proces, waarbij een vrouw haar normale balans en het contact met haar lichaam kan verliezen. Bij een acupunctuurbehandeling is er ook tijd en ruimte om onder begeleiding van de acupuncturist je lichaam weer beter te leren voelen.
Er wordt ingespeeld op de subtiele stroming van energieën zodat je hele balans verbetert en je weer meer het gevoel krijgt jezelf te zijn. Zo vormt de acupunctuurbehandeling een tegenwicht voor het vervreemdende effect van de tegennatuurlijke aspecten van het IVF traject.

Op het Centrum Integrale Geneeskunde in Amsterdam is er veel ervaring in het begeleiden van het IVF traject met acupunctuur. Naast acupunctuur kunnen wij je ook helpen met  adviezen voor supplementen, voeding en leefstijl.
Mocht je geïnteresseerd zijn in zo’n behandeling, bel dan even met ons secretariaat voor verdere informatie of het maken van een afspraak.

Lees hier meer over acupunctuur

Geplaatst in Gezondheid

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks