In de integratieve psychotherapie staat de cliënt centraal en niet een specifieke therapeutische stroming. Dat betekent dat de therapeut er is om de cliënt te ondersteunen in het vinden van zijn/haar eigen antwoorden op ontstane problemen.

Leven is veranderen: een constant proces van (af-)leren, aanpassen aan omstandigheden, verwerken van ervaringen en vinden van zingeving. Soms lopen we hier in vast en ontstaan klachten, symptomen. De rol van de integratief therapeut is de cliënt te helpen de oorzaak hiervan op te sporen en aan te pakken.


Samen ontdekken

Integratieve psychotherapie

Ervan uitgaand dat de cliënt de antwoorden heeft, maar (nog) niet bewust is, ondersteunt de therapeut het proces van ont-dekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van trance. Zo ontdekt de cliënt nieuwe wegen en mogelijkheden en ontwikkelt zijn/haar eigen vaardigheden. Centraal is dus de gedachte dat de cliënt het weet, kan en doet en dat de cliënt een aktieve en gelijkwaardige rol heeft in de therapie.

Om dit proces te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat de integratief therapeut een open houding heeft, niet-oordelend is, over goed invoelend vermogen beschikt en in staat is met extreme gevoelens om te gaan. Ook is het belangrijk dat zij voldoende in staat is de aandacht te richten op knelpunten en cliënt te confronteren met schaduwkanten indien nodig.


Afscheid van Renée van Steenderen

 

Op 11 oktober is na een lang ziekteproces onze integratieve prsychotherapeute Renée van Steenderen overleden.
"Het was mooi zo" vond Renée. Wij zullen Renée, haar gulle lach en grote betrokkenheid bij haar cliënten missen. Wij wensen haar dierbaren veel sterkte met het verlies van hun geliefde Renée.