Naast de meest bekende complementaire behandelmethoden als acupunctuur, osteopathie en homeopathie biedt ons centrum nog verschillende andere behandelingsmogelijkheden.

Ieder van deze methoden heeft zijn eigen toepassingsgebied en achtergrond. Sommige methoden, zoals het werken met voeding en voedingssupplementen, vormen niet zozeer een aparte behandelwijze, maar kunnen onderdeel uitmaken van adviezen die vanuit verschillende disciplines gegeven kunnen worden.

Anderzijds zijn er ook behandelmethoden, zoals de integratieve psychotherapie, die feitelijke van meerdere methoden gebruik maken, zoals gesprekstechnieken, lichaamgerichte technieken en hypnotherapie.

Een methode als shiatsu is nauw verbonden met andere technieken uit de oosterse geneeswijze, zoals acupunctuur . Een shiatsu behandeling kan daarom soms goed aangevuld of afgewisseld worden met acupunctuur.

Voor alle methoden geldt dat ze gericht zijn op optimalisatie van uw balans en zelfherstellende vermogen.

In de overige artikelen onder dit menu-item leest u meer over deze behandelmethoden.

Onder Werkwijze ziet u hoe wij tot een gericht behandeladvies komen.