De Sensation Method, ontwikkeld door de Indiase arts-homeopaat Ranjan Sankaran, is een nieuwe manier van anamnese en analyse binnen de homeopathie.Rajan Sankaran

Wat Sankaran met de “sensation” bedoelt is het onbewuste filter waardoor ieder van ons zijn wereld ervaart. Hij heeft een systeem ontwikkeld waarmee deze sensation bloot te leggen is en gekoppeld kan worden aan specifieke in de natuur voorkomende substanties van plantaardige, minerale of dierlijke oorsprong. Een homeopathisch middel dat op deze manier gekozen wordt kan letterlijk iemands kijk op de werkelijkheid veranderen. Vaak wordt dat ervaren alsof er een sluier wordt opgelicht.
Doordat er ongemerkt veel energie kan verdwijnen in onze verkeerde percepties kan het wegvallen daarvan een grote verbetering teweegbrengen in ons lichamelijk en geestelijk welbevinden.

Het thema van een door onze eigen perceptie sterk gekleurde werkelijkheid is uiteraard een klassiek Indiaas thema, maar deze Sensation Method blijkt ook bij ons in het westen een goede aanvulling op het klassiek homeopathische behandelen. Het maakt vaak ook dat het meest passende middel met meer vertrouwen door de homeopaat gekozen kan worden. Ook heeft de Sensation Method gezorgd voor een aanmerkelijke vergroting van het beschikbare arsenaal aan homeopathische middelen.

Wel vraagt het toepassen van de Sensation Method veel kennis, ervaring en inzicht van de homeopaat en is daarmee zeker niet iets voor beginners.

Dr. Sankaran en zijn collega’s hebben de afgelopen jaren over de hele wereld seminars gegeven over deze nieuwe methode. Paul Pelsma heeft veel van deze seminars mogen bijwonen en heeft zich daarmee bekwaamd in deze wijze van behandelen.