Standaard tarieven (2023)

 Verrichtingen  Tijdsduur gemiddeld Kosten
Eerste intake/adviesconsult 60-90 min. 125,-
Acupunctuur per behandeling 45 min. € 80,- 
Eerste homeopathisch consult 60-90 min. 125,-
Vervolgconsult homeopathie 45 min. € 80,-
Osteopathische behandeling 60 min. 98,-
Shiatsu behandeling 60 min. 75,-

Stagekliniek

Aan ons Centrum is tevens een stagekliniek voor de acupunctuuropleiding verbonden. U kunt zich aanmelden als patiënt voor de stagekliniek. U wordt dan behandeld tegen een sterk gereduceerd tarief  (€40,00) U wordt behandeld door de studenten, maar onder voortdurend toezicht van zeer ervaren acupunturisten. Deze behandelingen vinden doorgaans op zaterdagen plaats.


Bijzondere tarieven

Voor sommige indicaties en in overleg met de behandelaar kan in bepaalde gevallen, met name later in de behandeling, volstaan worden met kortere consulten (20 tot 30 minuten) acupunctuur of homeopathie. De kosten hiervan bedragen resp. €40,00  en €60,00.

Voor fysiotherapietarieven gelden landelijke richtlijnen.

Voor sommige verrichtingen gelden afwijkende tarieven.

Sommige behandelaars rekenen een tarief dat afwijkt van het standaard tarief.


Verwijzingen

Voor fysiotherapie en manuele lymfedrainage heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, voor de overige consulten is dit niet nodig, tenzij uw verzekeraar dit als voorwaarde stelt.

 

BTW

Bovenstaande tarieven zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. 

 

Vergoedingenoverzicht 2023

Voor een actueel overzicht van wat de zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering vergoeden kunt u kijken op de site van zorgwijzer.nl