Alle nieuwsberichten

Acupunctuur voor vruchtbaarheid

Bij IVF (In Vitro Fertilisatie) vindt de versmelting van eicel en zaadcel plaats in het laboratorium. Vervolgens ontwikkelt zich dan een embryo dat na enige dagen in de baarmoeder wordt geplaatst.

De hoop is dan dat het embryo innestelt in de baarmoederwand.

Het oogsten van rijpe eicellen en het terugplaatsen van de embryo’s kan plaats vinden in een natuurlijke cyclus of in een cyclus die door middel van hormoonpreparaten gestuurd wordt. In beide gevallen spelen de hormonen oestrogeen en progesteron een belangrijke rol in het opbouwen en het voor innesteling ontvankelijk maken van het baarmoederslijmvlies.

 

Vaccineren en klaar?

Nu het voorjaar zich eindelijk aandient en het vaccinatieprogramma goed op stoom begint te komen kunnen wij ervan uitgaan dat het einde van de coronacrisis geleidelijk in zicht begint te komen. Ook het feit dat meer mensen dan gedacht al eens met het virus geïnfecteerd zijn geweest draagt hier in niet onbelangrijke mate aan bij.
Maar zoals zo vaak zit het venijn in de staart: het aantal COVID patiënten in de ziekenhuizen is nog behoorlijk hoog en ook het aantal besmettingen daalt maar langzaam. Het is nog afwachten hoe de combinatie van versoepelingen en besmettelijkere virusvarianten uit zal gaan pakken.

Gratis Vitamine D in Engeland

Deze week heeft de regering In Groot Brittannië besloten aan 2,5 miljoen mensen gratis vitamine D te gaan verstrekken. De officiële reden is dat door alle corona beperkingen de mensen minder buiten zijn geweest en daardoor minder vitamine D hebben kunnen aanmaken door middel van zonlicht op de huid.
Vervolgens redeneert men dat een goed gehalte aan vitamine D de botten en spieren gezond zou houden, wat voor minder druk op de gezondheidzorg zou zorgen.

De echte reden is echter dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een gezond gehalte aan vitamine D de kans op een minder ernstig verloop van een COVID-19 infectie aanmerkelijk kan verminderen. Van officiële zijde wordt dit nog niet gemeld, omdat er nog diverse onderzoeken lopen.

Je kunt natuurlijk ook nog een jaar wachten  op de uitkomsten van lopende onderzoeken, maar de Britten hebben waarschijnlijk bedacht dat het juist deze winter iets op kan leveren. De volgende winter is het vaccinatieprogramma waarschijnlijk grotendeels voltooid en zal er geen sprake meer zijn van een pandemie. Zo concludeert ook immunoloog Huub Savelkoul van Wageningen Univeritiy & Research in een artikel over de invloed van vitamine D op corona.

De crisis

Nu na een relatief rustige zomer het Covid-19 virus weer aan een opmars begonnen is, is het tijd om ons te herbezinnen op onze houding ten aanzien van deze crisis.

De maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus hebben een deel van het maatschappelijk leven tot stilstand gebracht. Mensen wordt geadviseerd andere mensen zoveel mogelijk te mijden en op afstand te houden. Toch hebben wij juist de ander nodig, want alleen door ons gezamenlijk, vanuit een besef van verbondenheid, in te spannen is het mogelijk om uit deze crisis te komen.

Het gevaar is dat wij door alle maatregelen de ander als een gevaar gaan zien, als een potentiële bron van besmetting en hem dáárom mijden. In dit artikel willen wij laten zien dat het “mijden” van de ander juist ook een daad van altruïsme kan zijn en niet uitsluitend dient ter bescherming van onszelf.

An apple a day...

Een oud engels gezegde is: an apple a day keeps the doctor away. Dat gezegde lijkt meer waarheid te bevatten dan voorheen werd vermoed, nu blijkt dat appels een rijke natuurlijke bron van probiotische bacteriën vormen.

Vasten

In het voorjaar, met het krijgen van kriebels voor een voorjaarsschoonmaak in huis en tuin, is het ook een goed moment om ons lichaam aan een reinigingsbeurt te onderwerpen. Het is dan ook niet voor niets dat in veel culturen het voorjaar hét moment is van vasten. Traditioneel gebeurt dat vaak op religieuze gronden, maar ook uit gezondheidsoverwegingen is er veel te zeggen voor zo’n vastenperiode.

Er zijn allerlei vormen van vasten mogelijk; van 8 uur tot maandenlang, streng of juist heel licht, met voor iedere vorm van vasten een ander doel of resultaat.

Koffie?

Nederland is een land van koffiedrinkers. Bijna nergens ter wereld wordt zoveel koffie gedronken als bij ons.

Daarom wordt om de zoveel tijd de vraag weer eens gesteld of al die koffie wel zo gezond is.

Na eeuwen van koffiegebruik is daar nog steeds geen eenduidig antwoord op te geven. Resultaten uit verschillende onderzoeken spreken elkaar vaak tegen. Misschien is dat niet zo heel vreemd wanneer je bedenkt dat koffie een bijzonder complex product is, dat bestaat uit honderden verschillende stoffen. Ook de soort koffie, de mate van branden en de manier van het bereiden van de uiteindelijke drank maken dat er veel verschillende soorten koffie met uiteenlopende effecten bestaan.

Lage rugpijn

Op 21 maart 2018 verschenen er in het toonaangevende medisch tijdschrift The Lancet 3 artikelen over een van de meest voorkomende medische problemen: lage rugklachten.

Lage rugpijn komt enorm vaak voor en leidt veelvuldig tot ziektedagen, medicijngebruik en dure behandelingen. Hierdoor is dit niet alleen een heel vervelend probleem voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij als geheel. Er wordt geschat dat de maatschappelijke kosten in Nederland 3,5 miljard euro per jaar bedragen.

Leaky gut?

De laatste tijd krijgen wij steeds vaker de vraag of wij ook een behandeling hebben voor een “leaky gut”, oftewel: een lekkende darm. In dit stukje leggen wij uit wat een lekkende darm is, hoe het komt, of het een probleem is en wat er aan te doen is.

Een calorie meer of minder

Conventionele diëtistenwijsheid wil dat iedere calorie er één is; als je af wilt vallen moeten het er minder worden, ongeacht wat de bron van de calorieën is. Of we moeten er meer verbranden, zodat er een negatieve energiebalans overblijft; als je meer energie verbrandt dan je opneemt val je af.

In werkelijkheid ligt het allemaal wat genuanceerder; het maakt wel degelijk uit waar die calorie vandaan komt en meer bewegen hoeft helemaal niet direct te leiden tot meer verbranden en daardoor afvallen. 

Antibiotica en eczeem

Vandaag worden tijdens het European Respiratory Society congres in Londen de resultaten gepresenteerd van een onderzoek aan de Universiteit van Utrecht naar de invloed van het gebruik van antibiotica bij kinderen op de kans voor het ontwikkelen van eczeem en hooikoorts.

De onderzoekers in Utrecht hebben daartoe de gegevens van bijna 400.000 patiënten vergeleken die in 22 verschillende studies werden bijgehouden van 1966 tot 2015. Bij de analyse bleek dat kinderen die gedurende de eerste 2 jaar van hun leven één of meermalen met antibiotica zijn behandeld tot 41% meer kans hadden op eczeem en tot 56% meer kans hadden op de ontwikkeling van hooikoorts.

Een kwestie van balans

Het houdt de medische gemoederen al decennia lang bezig; het vraagstuk of vetten gezond of ongezond zijn en met name welke soorten vetten beter zouden zijn dan andere.
De laatste tijd verschijnen er in de media berichten dat de veelgeprezen meervoudig onverzadigde vetten toch niet altijd zo gezond zijn als gedacht. En dat verzadigd vet niet altijd zo slecht is men ons wil doen geloven. 
Zoals gebruikelijk zit de waarheid in de nuance. 

Hersenspoeling tijdens slaap

Onze hersenen maken ongeveer 2 procent van ons lichaamsgewicht uit, maar gebruiken wel 20 tot 25 % van al onze energie.
Daardoor spelen zich in onze hersenen bijzonder intensieve stofwisselingsprocessen af. Daarbij ontstaan ook veel afvalstoffen, waarvan een deel mogelijk schadelijk kan zijn voor onze hersencellen. Opstapeling van afvalstoffen in de hersenen speelt een rol in het ontstaan van bepaalde degeneratieve hersenziekten, zoals Alzheimer en Parkinson.

Richtlijn Gezonde Voeding

Onlangs is door de Gezondheidsraad een nieuwe richtlijn voor gezonde voeding verschenen. De vorige richtlijn dateerde van 2006. De veranderingen ten opzichte van de vorige richtlijn laten zich als volgt samenvatten:

-eet minder dierlijk en meer plantaardig voedsel
-eet regelmatig peulvruchten
-eet dagelijks tenminste 3 sneetjes brood (dat waren er in 2006 meer)
-eet dagelijks 15 gram noten
-eet eenmaal per week vis, bij voorkeur vette vis (in de vorige richtlijn was dat nog 2 maal per week)
-vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten
-drink dagelijks 3 koppen thee
-vervang ongefilterde door gefilterde koffie
-beperk de consumptie van rood vlees en met name  bewerkt vlees (vleeswaren)
-drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken
-voedingssupplementen zijn niet nodig (behalve voor specifieke groepen)

Huidklachten en acupunctuur

Diverse huidklachten kunnen succesvol behandeld worden met acupunctuur. Ook verschillende vormen van haaruitval reageren vaak goed op acupunctuur.

De meest voorkomende huidklachten die in ons centrum behandeld worden zijn constitutioneel eczeem, allergische huidaandoeningen (urticaria) en acne. Maar ook bij andere, wat moeilijker te behandelen huidaandoeningen, zoals psoriasis en vitiligo, kan acupunctuur een zinvol onderdeel van de behandeling vormen.

Minder verkouden met meer slaap

Net als ons vorige nieuwsitem gaat dit item over het belang van voldoende slaap. In het vorige artikel werd het verband beschreven tussen slaap en impulsbeheersing en de capaciteit  om juiste beslissingen te nemen. Dit artikel gaat over het verband tussen een gezonde slaap en een goede immuniteit.

Een slecht slaappatroon heeft een negatieve invloed op onze capaciteit om juiste beslissingen te maken en om onze impulsen te beheersen. Hierdoor kan het een gevaar vormen voor onze gezondheid en voor onze werkprestaties.

Tot deze conclusie komen onderzoekers van de Clemson University in South Carolina, USA.
De opzet van de studie was om het verband tussen slaapgewoonten en zelfbeheersing te onderzoeken.

Hypertensie

In een recent onderzoek in Taiwan wordt aangetoond dat acupunctuur een effectief onderdeel kan zijn van een behandeling voor hoge bloeddruk (hypertensie).

In dit onderzoek werden 120 patiënten met hypertensie in twee groepen onderverdeeld. De ene groep kreeg reguliere medicinale behandeling terwijl de tweede groep naast reguliere behandeling tevens acupunctuur kreeg.  De acupunctuurgroep had na een maand een duidelijk lagere bloeddruk.

Centrum Integrale Geneeskunde opent informatieve webshop Zinvolle Supplementen!

Dat wortelen goed zijn voor de ogen was al langer bekend. Nu blijkt dat wortelen ook goed zijn voor de kwaliteit van het sperma.
Deze conclusie wordt getrokken door onderzoekers Harvard University.
Met name voor de beweeglijkheid van de zaadcellen blijken wortelen gunstig.
Geel en oranje gekleurd plantaardig voedsel in het algemeen bleek een gunstig effect te hebben op het sperma.

Opzet? Ik denk van wel. Enthousiasme voor suppletie is er in elk geval niet te bespeuren.
’s Winters dus suppletie. Maar in de zomer dan?

Lees hiervoor dit citaat uit het rapport: “Kinderen, adolescenten en volwassenen met een lichte huidskleur, die voldoende aan zonlicht blootstaan en die goed en gevarieerd eten (met gebruik van halvarine, margarine en bak- en braadproducten) hebben geen vitamine D-supplement nodig.”
Kortom: elke dag een wandelingetje aangevuld met een beetje fabrieksvoer en je bent voldoende van vitamine D voorzien.

Per oktober 2012 wordt ons team uitgebreid met José Debets, voet- en zenuwreflexologe.
Zij heeft jarenlange ervaring in deze behandeldisciplines en begint met veel enthousiasme praktijk te voeren in ons Centrum.
Wij heten haar van harte welkom!

Vrouwen die in de overgang zitten en last hebben van opvliegers en andere overgangsklachten kunnen baat hebben bij acupunctuur. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in BMJ’s Acupuncture in Medicine.

Onderzoeksresultaten van innovatieorganisatie TNO tonen aan dat een speciale voedingsmix het hart en de vaten gezonder maakt. Bij langetermijngebruik van deze voedingsmix in een muismodel verminderde tijdens het onderzoek de ontwikkeling van aderverkalking met meer dan 90 procent.
Al eerder werden deze effecten waargenomen tijdens kortetermijnonderzoek in gezonde vrijwilligers (mensen, geen muizen) met dezelfde voedingsmix.
Voor het onderzoek gebruikte TNO een voedingsmix met een combinatie van visolie, resveratrol (in wijn), lycopene (in tomaten), catechin (in thee) en vitaminen E en C.