De behandelprotocollen zijn in samenwerking met de beroepsverenigingen aangepast om zo veilig mogelijk te kunnen behandelen. Waar nodig en mogelijk maken wij gebruik van beschermingsmiddelen als mondkapjes, handschoenen, spatschermen en speciale luchtreinigers. De gezondheidstoestand van onze medewerkers zelf blijven wij voortdurend scherp in de gaten houden. Wij gebruiken daarbij zonodig de gecertificeerde Covid sneltests.

Wij dragen er zorg voor dat ons Centrum niet betreden wordt door mensen met symptomen van verkoudheid of griep. Wij vragen u dan ook dringend om in het geval van dergelijke klachten uw afspraak af te zeggen. Ook is het belangrijk dat iedereen met klachten zich op corona laat testen bij de GGD. Bel daarvoor 0800-1202 (houd uw BSN bij de hand).

Verder houden wij ons uiteraard strikt aan de voorschriften van het RIVM. Zo hebben wij de wachtruimten anders ingericht, zodat de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter tussen onze bezoekers gewaarborgd blijft. De roosters zijn zodanig aangepast dat wachttijden tot een minimum zijn teruggebracht, zodat zo weinig mogelijk mensen tegelijk in de wachtruimten hoeven te zitten. Als u precies op de afgesproken tijd komt dan zal de verblijftijd in de wachtruimten in het algemeen minimaal zijn.
In de wachtruimten en andere algemene ruimten is het dragen van een mondkapje niet langer verplicht, maar dit zou bij oplopende besmettingsgetallen mogelijk weer kunnen veranderen.

Bij handelingen waarbij fysiek contact nodig is zal de behandelaar een mondkapje dragen en u vragen hetzelfde te doen.

Bepaalde soorten consulten kunnen eventueel ook online plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval u twijfel heeft of u mogelijk besmet bent of als u in quarantaine bent.