Bij craniosacraaltherapie (CST) wordt ervan uitgegaan dat een fysiek of emotioneel trauma zich vast kan zetten in het lichaam in de vorm van een blokkade. Door een zachte, uitnodigende aanraking en aandachtige houding, kan deze blokkade gevonden en herkend worden. Op dat moment kan de keuze gemaakt worden de blokkade los te laten. Opgeslagen energie komt vrij en het zelfhelend vermogen van het systeem krijgt een kans.

 

canstockphoto5890950 resized


Ruimte scheppen

Dit vrijkomen van energie kan zich uiten in een ontspannen en warm worden van het gebied, het kan zijn dat het lichaam zich wil bewegen of dat er een ontlading van emoties plaatsvindt, al of niet gepaard gaand met beelden of herinneringen.

Afhankelijk wat zich toont kan de therapeut het lichaam ondersteunen in de bewegingen, ruimte scheppen voor het uiten van emoties of werken met de opgekomen beelden.


Craniosacraaltherapie en Integrale Geneeskunde

Ook bij craniosacraaltherapie staat de cliënt centraal. De therapeut interpreteert niet, stuurt niet, maar ondersteunt slechts het proces. Via het lichaam komt de cliënt bij inzichten en hulpbronnen die tot dan toe niet bewust waren.
Onze craniosacrale therapeute is Renée van Steenderen. Naast craniosacrale therapie heeft zij zich ook bekwaamd in integratieve psychotherapie.

Bezoek Renee's website