Nieuws

Nederland is een land van koffiedrinkers. Bijna nergens ter wereld wordt zoveel koffie gedronken als bij ons.

Daarom wordt om de zoveel tijd de vraag weer eens gesteld of al die koffie wel zo gezond is.

Na eeuwen van koffiegebruik is daar nog steeds geen eenduidig antwoord op te geven. Resultaten uit verschillende onderzoeken spreken elkaar vaak tegen. Misschien is dat niet zo heel vreemd wanneer je bedenkt dat koffie een bijzonder complex product is, dat bestaat uit honderden verschillende stoffen. Ook de soort koffie, de mate van branden en de manier van het bereiden van de uiteindelijke drank maken dat er veel verschillende soorten koffie met uiteenlopende effecten bestaan.

Op 21 maart 2018 verschenen er in het toonaangevende medisch tijdschrift The Lancet 3 artikelen over een van de meest voorkomende medische problemen: lage rugklachten.

Lage rugpijn komt enorm vaak voor en leidt veelvuldig tot ziektedagen, medicijngebruik en dure behandelingen. Hierdoor is dit niet alleen een heel vervelend probleem voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij als geheel. Er wordt geschat dat de maatschappelijke kosten in Nederland 3,5 miljard euro per jaar bedragen.

Een calorie meer of minder

Conventionele diëtistenwijsheid wil dat iedere calorie er één is; als je af wilt vallen moeten het er minder worden, ongeacht wat de bron van de calorieën is. Of we moeten er meer verbranden, zodat er een negatieve energiebalans overblijft; als je meer energie verbrandt dan je opneemt val je af.

In werkelijkheid ligt het allemaal wat genuanceerder; het maakt wel degelijk uit waar die calorie vandaan komt en meer bewegen hoeft helemaal niet direct te leiden tot meer verbranden en daardoor afvallen. 

De laatste tijd krijgen wij steeds vaker de vraag of wij ook een behandeling hebben voor een “leaky gut”, oftewel: een lekkende darm. In dit stukje leggen wij uit wat een lekkende darm is, hoe het komt, of het een probleem is en wat er aan te doen is.

Onderzoek in Utrecht

Vandaag worden tijdens het European Respiratory Society congres in Londen de resultaten gepresenteerd van een onderzoek aan de Universiteit van Utrecht naar de invloed van het gebruik van antibiotica bij kinderen op de kans voor het ontwikkelen van eczeem en hooikoorts.

De onderzoekers in Utrecht hebben daartoe de gegevens van bijna 400.000 patiënten vergeleken die in 22 verschillende studies werden bijgehouden van 1966 tot 2015. Bij de analyse bleek dat kinderen die gedurende de eerste 2 jaar van hun leven één of meermalen met antibiotica zijn behandeld tot 41% meer kans hadden op eczeem en tot 56% meer kans hadden op de ontwikkeling van hooikoorts.

neem-contact-op

  • Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
  • Unieke multidisciplinaire samenwerking
  • Stap voor stap op zoek naar een oplossing