Nieuws

Gratis Vitamine D in Engeland

Deze week heeft de regering In Groot Brittannië besloten aan 2,5 miljoen mensen gratis vitamine D te gaan verstrekken. De officiële reden is dat door alle corona beperkingen de mensen minder buiten zijn geweest en daardoor minder vitamine D hebben kunnen aanmaken door middel van zonlicht op de huid.
Vervolgens redeneert men dat een goed gehalte aan vitamine D de botten en spieren gezond zou houden, wat voor minder druk op de gezondheidzorg zou zorgen.

De echte reden is echter dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een gezond gehalte aan vitamine D de kans op een minder ernstig verloop van een COVID-19 infectie aanmerkelijk kan verminderen. Van officiële zijde wordt dit nog niet gemeld, omdat er nog diverse onderzoeken lopen.

Je kunt natuurlijk ook nog een jaar wachten  op de uitkomsten van lopende onderzoeken, maar de Britten hebben waarschijnlijk bedacht dat het juist deze winter iets op kan leveren. De volgende winter is het vaccinatieprogramma waarschijnlijk grotendeels voltooid en zal er geen sprake meer zijn van een pandemie. Zo concludeert ook immunoloog Huub Savelkoul van Wageningen Univeritiy & Research in een artikel over de invloed van vitamine D op corona.

De crisis

Nu na een relatief rustige zomer het Covid-19 virus weer aan een opmars begonnen is, is het tijd om ons te herbezinnen op onze houding ten aanzien van deze crisis.

De maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus hebben een deel van het maatschappelijk leven tot stilstand gebracht. Mensen wordt geadviseerd andere mensen zoveel mogelijk te mijden en op afstand te houden. Toch hebben wij juist de ander nodig, want alleen door ons gezamenlijk, vanuit een besef van verbondenheid, in te spannen is het mogelijk om uit deze crisis te komen.

Het gevaar is dat wij door alle maatregelen de ander als een gevaar gaan zien, als een potentiële bron van besmetting en hem dáárom mijden. In dit artikel willen wij laten zien dat het “mijden” van de ander juist ook een daad van altruïsme kan zijn en niet uitsluitend dient ter bescherming van onszelf.

Vasten

In het voorjaar, met het krijgen van kriebels voor een voorjaarsschoonmaak in huis en tuin, is het ook een goed moment om ons lichaam aan een reinigingsbeurt te onderwerpen. Het is dan ook niet voor niets dat in veel culturen het voorjaar hét moment is van vasten. Traditioneel gebeurt dat vaak op religieuze gronden, maar ook uit gezondheidsoverwegingen is er veel te zeggen voor zo’n vastenperiode.

Er zijn allerlei vormen van vasten mogelijk; van 8 uur tot maandenlang, streng of juist heel licht, met voor iedere vorm van vasten een ander doel of resultaat.

An apple a day...

Een oud engels gezegde is: an apple a day keeps the doctor away. Dat gezegde lijkt meer waarheid te bevatten dan voorheen werd vermoed, nu blijkt dat appels een rijke natuurlijke bron van probiotische bacteriën vormen.

Koffie?

Nederland is een land van koffiedrinkers. Bijna nergens ter wereld wordt zoveel koffie gedronken als bij ons.

Daarom wordt om de zoveel tijd de vraag weer eens gesteld of al die koffie wel zo gezond is.

Na eeuwen van koffiegebruik is daar nog steeds geen eenduidig antwoord op te geven. Resultaten uit verschillende onderzoeken spreken elkaar vaak tegen. Misschien is dat niet zo heel vreemd wanneer je bedenkt dat koffie een bijzonder complex product is, dat bestaat uit honderden verschillende stoffen. Ook de soort koffie, de mate van branden en de manier van het bereiden van de uiteindelijke drank maken dat er veel verschillende soorten koffie met uiteenlopende effecten bestaan.

neem-contact-op

  • Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
  • Unieke multidisciplinaire samenwerking
  • Stap voor stap op zoek naar een oplossing