Nieuws

Acupunctuur voor vruchtbaarheid

Bij IVF (In Vitro Fertilisatie) vindt de versmelting van eicel en zaadcel plaats in het laboratorium. Vervolgens ontwikkelt zich dan een embryo dat na enige dagen in de baarmoeder wordt geplaatst.

De hoop is dan dat het embryo innestelt in de baarmoederwand.

Het oogsten van rijpe eicellen en het terugplaatsen van de embryo’s kan plaats vinden in een natuurlijke cyclus of in een cyclus die door middel van hormoonpreparaten gestuurd wordt. In beide gevallen spelen de hormonen oestrogeen en progesteron een belangrijke rol in het opbouwen en het voor innesteling ontvankelijk maken van het baarmoederslijmvlies.

 

Vaccineren en klaar?

Nu het voorjaar zich eindelijk aandient en het vaccinatieprogramma goed op stoom begint te komen kunnen wij ervan uitgaan dat het einde van de coronacrisis geleidelijk in zicht begint te komen. Ook het feit dat meer mensen dan gedacht al eens met het virus geïnfecteerd zijn geweest draagt hier in niet onbelangrijke mate aan bij.
Maar zoals zo vaak zit het venijn in de staart: het aantal COVID patiënten in de ziekenhuizen is nog behoorlijk hoog en ook het aantal besmettingen daalt maar langzaam. Het is nog afwachten hoe de combinatie van versoepelingen en besmettelijkere virusvarianten uit zal gaan pakken.

De crisis

Nu na een relatief rustige zomer het Covid-19 virus weer aan een opmars begonnen is, is het tijd om ons te herbezinnen op onze houding ten aanzien van deze crisis.

De maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus hebben een deel van het maatschappelijk leven tot stilstand gebracht. Mensen wordt geadviseerd andere mensen zoveel mogelijk te mijden en op afstand te houden. Toch hebben wij juist de ander nodig, want alleen door ons gezamenlijk, vanuit een besef van verbondenheid, in te spannen is het mogelijk om uit deze crisis te komen.

Het gevaar is dat wij door alle maatregelen de ander als een gevaar gaan zien, als een potentiële bron van besmetting en hem dáárom mijden. In dit artikel willen wij laten zien dat het “mijden” van de ander juist ook een daad van altruïsme kan zijn en niet uitsluitend dient ter bescherming van onszelf.

Gratis Vitamine D in Engeland

Deze week heeft de regering In Groot Brittannië besloten aan 2,5 miljoen mensen gratis vitamine D te gaan verstrekken. De officiële reden is dat door alle corona beperkingen de mensen minder buiten zijn geweest en daardoor minder vitamine D hebben kunnen aanmaken door middel van zonlicht op de huid.
Vervolgens redeneert men dat een goed gehalte aan vitamine D de botten en spieren gezond zou houden, wat voor minder druk op de gezondheidzorg zou zorgen.

De echte reden is echter dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een gezond gehalte aan vitamine D de kans op een minder ernstig verloop van een COVID-19 infectie aanmerkelijk kan verminderen. Van officiële zijde wordt dit nog niet gemeld, omdat er nog diverse onderzoeken lopen.

Je kunt natuurlijk ook nog een jaar wachten  op de uitkomsten van lopende onderzoeken, maar de Britten hebben waarschijnlijk bedacht dat het juist deze winter iets op kan leveren. De volgende winter is het vaccinatieprogramma waarschijnlijk grotendeels voltooid en zal er geen sprake meer zijn van een pandemie. Zo concludeert ook immunoloog Huub Savelkoul van Wageningen Univeritiy & Research in een artikel over de invloed van vitamine D op corona.

An apple a day...

Een oud engels gezegde is: an apple a day keeps the doctor away. Dat gezegde lijkt meer waarheid te bevatten dan voorheen werd vermoed, nu blijkt dat appels een rijke natuurlijke bron van probiotische bacteriën vormen.

neem-contact-op

  • Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
  • Unieke multidisciplinaire samenwerking
  • Stap voor stap op zoek naar een oplossing